Soluma Fotowoltaika

Soluma Fotowoltaika dostarcza nowoczesne, ekologiczne i oszczędne systemy do produkcji własnej energii elektrycznej.

Zajmujemy się doradztwem oraz projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, opracowujemy i wdrażamy koncepcje, które dają Państwu kompletne i oszczędne rozwiązanie w zakresie produkcji i wykorzystania energii elektrycznej. Współpracujemy z najlepszymi partnerami na rynku krajowym i międzynarodowym.

panel

Współpraca z Soluma Fotowoltaika daje Państwu wymierne korzyści:

  • „własna” taryfa energetyczna to ochrona przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej,
  • zmniejszenie prywatnych i komercyjnych kosztów prądu,
  • uniezależnienie się od dostawcy prądu,
  • zwiększenie wartości nieruchomości,
  • bezpieczne i mądre inwestowanie w przyszłość,
  • całkowita bezobsługowość systemu,
  • dbałość o środowisko i dywersyfikacja ryzyka związanego z energią elektryczną. 

To tylko niektóre korzyści z posiadania własnej elektrowni. Ważne jest, że przy okazji budowy instalacji fotowoltaicznej uczymy się jednocześnie w jaki sposób optymalnie i oszczędnie korzystać z naszych urządzeń elektrycznych. Czasem wymusza to na nas zmianę przyzwyczajeń, z korzyścią dla naszej kieszeni oraz środowiska naturalnego.

My nie sprzedajemy paneli fotowoltaicznych, lecz dostarczamy Państwu rozwiązania w zakresie zarządzania energią elektryczną. Ważne jest, jak korzystamy z wyprodukowanego prądu. Im więcej prądu zużywamy, tym wyższa jest opłacalność instalacji fotowoltaicznej. Najlepszym więc sposobem na szybką spłatę inwestycji jest zużycie 100% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. W praktyce trudno jest osiągnąć taki efekt, ponieważ ilość wyprodukowanego prądu nie zawsze pokrywa się z bieżącym zapotrzebowaniem. Istnieją jednak mechanizmy wprowadzone ustawą, które umożliwiają korzystanie z sieci energetycznej jak z akumulatora – wówczas nadwyżki wyprodukowanej energii wprowadzonej wcześniej do sieci możemy wykorzystać w czasie, gdy produkcja prądu jest niższa niż nasze zapotrzebowanie lub w porach nocnych. Przy prawidłowo przeprowadzonej analizie Państwa zużycia energii elektrycznej oraz optymalnie dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej, biorąc pod uwagę zarówno wielkość zużycia, jak i możliwości finansowe, jesteśmy w stanie zaoszczędzić wspólnie nawet do 60-70% wartości Państwa rocznego rachunku za energię elektryczną! Brzmi nieźle?

PŁAĆ MNIEJ ZA PRĄD.

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać nieodpłatną ofertę, proszę wypełnić i wysłać krótki formularz, a my skontaktujemy się z Państwem.. 

 

Dbałość o środowisko naturalne

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest energią generowaną przez światło słoneczne. Coraz większe zainteresowanie energią słoneczną wynika z jej korzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz ze względu na korzyści ekonomiczne.

Użycie energii wyprodukowanej ze światła słonecznego nie wytwarza żadnych odpadów i nie powoduje żadnych szkodliwych emisji. Również nie obciąża ekosystemu Ziemi z uwagi to, że nie wymaga zbyt wiele miejsca oraz jest niemal bezobsługowe.

Światło słoneczne jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Dzięki niemu zachodzą wszelkie możliwe procesy fotosyntezy roślin, glonów i bakterii, które utrzymują w atmosferze odpowiedni poziom tlenu, dzięki czemu możliwe jest życie. Ilość energii generowana tylko przez procesy fotosyntezy przez żywe organizmy jest około sześć razy większa niż konsumpcja energii przez człowieka. 

Obecnie energia elektryczna wytwarzana jest głównie z paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. Ciekawostką jest, że większość tej energii jest pochodną energii słońca.

Zadbajmy o lepsze i czyste środowisko naturalne
Systemy energii słonecznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne minimalizują odpady produkcyjne. Na przykład cały proces konwersji węgla na energię elektryczną wytwarza duże ilości pyłu, odpadów stałych, wyciek toksyn i inne szkodliwe emisje oraz powoduje straty energii, ciepła, ziemi i wody.

Zanieczyszczenia powodowane nieodnawialnymi paliwami jest nieuniknione. Emisja takich związków jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i dwutlenek węgla może mieć negatywny wpływ na rolnictwo, zdrowie ludzi i czystość wody. Ekosystemy są także narażone na ryzyko zakłócenia.

Systemy fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną bez emisji dwutlenku węgla. Jeden system fotowoltaiczny może zrównoważyć około sześć ton emisji CO2 przez ponad dwadzieścia lat.

Energia wytwarzana z paneli fotowoltaicznych zmniejsza zużycie naturalnych zasobów jak ropa naftowa, węgiel czy gaz. Dziś żyjemy w środowisku wyjątkowo wymagającym, gdzie wykorzystanie energii rośnie w zastraszającym tempie. Ważne jest, aby zachować paliwa kopalniane i inne zasoby naturalne, nie tylko ze względów ochrony środowiska, ale także dla przyszłych pokoleń, aby i one mogły zaspakajać własne potrzeby.

Redukcja zużycia energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne

Energia ze źródeł odnawialnych poprawia efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie kosztów energii konwencjonalnej dla obszarów miejskich i jest tańsza w uruchomieniu dla celów przemysłowych i komercyjnych. Również wykorzystanie systemów fotowoltaicznych na obszarach wiejskich staje się szczególnie atrakcyjne, tworząc w ten sposób obszary bardziej bezpieczne i samowystarczalne pod względem energetycznym.

O firmie