Kim jest prosument?

Prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej. Najczęściej w odniesieniu do mikroinstalacji, czyli na przykład takich instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 40 kWp. Budowa mikroinstalacji na dachu czy na gruncie nie wymaga żadnego pozwolenia na budowę.

FAQ