Jak obliczyć ilość produkowanej energii elektrycznej w ciągu roku?

Należy przyjąć, że w Polsce średnio z instalacji o mocy o mocy 1 kWp, skierowanej na południe można uzyskać ok. 1000 kWh (1 MWh) energii elektrycznej. Chwilowa ilość produkowanej energii zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Główne czynniki, które wpływają na ilość wyprodukowanej energii to miejsce i kierunek zamocowania paneli oraz ilość promieniowania słonecznego. Trzeba też zadbać, aby panele nie wpadały w cień innych przedmiotów podczas wędrówki słońca. Inne czynniki, które mogą mieć znaczenie, to sprawność modułu czy sprawność całej instalacji fotowoltaicznej.

FAQ