Instalacja fotowoltaiczna

Jak to działa i z czego składa się instalacja fotowoltaiczna (instalacja PV)?

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji prądu. Bezpośrednią konwersję światła na energię elektryczną otrzymujemy dzięki panelom fotowoltaicznym, wchodzących w skład instalacji. Większość paneli fotowoltaicznych wykonanych jest z krzemu. Pojedyncze ogniwa – komórki fotowoltaiczne można porównać do chlorofilu wykorzystywanego przez żywe organizmy. Ogniwa panelu fotowoltaicznego przekształcają energię światła pochodzącego ze słońca w energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne mogą być budowane w systemy instalowane na dachach gospodarstw lub tworzyć ogromne instalacje fotowoltaiczne zwane farmami fotowoltaicznymi.

Poza wielkimi instalacjami (farmy, parki fotowoltaiczne) instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje energię elektryczną na własne potrzeby, a dzięki inteligencji automatyki nadwyżki kierowane są do sieci. W przypadku niedoboru energii, brakująca część jest pobierana z sieci elektroenergetycznej.

Instalacja składa się najczęściej z następujących elementów:

 • generatora fotowoltaicznego (układ połączonych paneli fotowoltaicznych), który zamienia energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, generując prąd stały;
 • inwertera (falownika), który przekształca wygenerowany prąd stały na prąd przemienny o parametrach zgodnych z prądem sieci elektroenergetycznej. Inwerter posiada inteligentny system kontroli produkowanej energii;
 • magazynu energii, w postaci akumulatorów (instalacje wyspowe);
 • regulatora ładowania, odpowiadającego za kontrolę inteligentnego ładowania i rozładowania akumulatorów (instalacje wyspowe)
 • licznika energii elektrycznej, najczęściej tzw. dwukierunkowego, który zliczać będzie energię pobraną z sieci i oddaną do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna może być przyłączona do sieci elektroenergetycznej (instalacja „on grid”) lub pracować jako system autonomiczny, dostarczając prąd tylko do sieci domowej (instalacja „off grid”, instalacja wyspowa).

Co to jest Net Metering i jak to działa w Polsce?

Net metering to opomiarowanie netto. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia. Wyraża sposób rozliczania się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii pobranej i oddanej do sieci w postaci wyprodukowanej nadwyżki. Wówczas instalacja działa jak mała elektrownia i dociera także do sąsiada bez większych strat przesyłowych. Straty przesyłowe są tym mniejsze, im lepszej jakości komponenty wykorzystywane są do jej budowy.

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła od 1 lipca 2016 r. następujące zmiany w odniesieniu do instalacji prosumenckich:

 • Net Metering 1:0,8 dla instalacji prosumenckiej o mocy do 10 kWp .
 • Net Metering 1:0,7 dla instalacji prosumenckiej o mocy powyżej 10 kWp do 40 kWp .
 • Okres 12 miesięcy na zbilansowanie energii z mikroinstalacji z zakładem energetycznym.
 • Całkowicie zostały zlikwidowane taryfy gwarantowane (ang. FIT) oraz możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii.

Jest to istotna różnica w stosunku do zapisów sprzed nowelizacji. Co to oznacza?

To dość korzystne rozwiązanie dla osób, które decydują się na budowę instalacji wyłącznie do produkcji prądu na własne potrzeby. Instalacje produkujące więcej energii niż jest się w stanie zużyć staje się nieopłacalne z powodu braku możliwości sprzedaży nadwyżek energii. Dużą zaletą Net Meteringu na nowych zasadach jest to, że obejmuje on wszystkie koszty zmienne kWh, które płacimy za energię z zakładu energetycznego .

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku instalacji do 10 KWp oddając 1 kWh nadwyżki energii, której nie zdążyliśmy zużyć na bieżąco możemy odebrać 0,8 kWh po zachodzie słońca płacąc jedynie 20% jej kosztów. W przypadku instalacji  powyżej 10 kWp, ale nie większej niż 40 kWp, możemy odebrać 0,7 kWh ponosząc tylko 30% kosztów za kWh, jakie aktualnie ustala umowa z zakładem energetycznym.

To dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy montując instalację fotowoltaiczną nastawiają się na oszczędzanie na rachunkach. Szczególnie korzystne jest to dla osób, które w sposób ciągły korzystają z energii elektrycznej np. przy wykorzystaniu z pomp ciepła bądź ogrzewania elektrycznego zimą, ogrzewania elektrycznego ciepłej wody, czy też prowadzą działalność w ciągu dnia, w szczególności gospodarstwa rolnicze. Rozliczenie z dostawcą energii następuje w ciągu 12 miesięcy, można więc latem wyprodukować taką ilość energii, która w całości lub częściowo zaspokoi zimą nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Ważne jest, jak wykorzystujemy wyprodukowany prąd. Im więcej prądu jest zużyte, tym okres spłaty kosztów zakupu instalacji jest krótszy. Najlepszym więc sposobem na szybką spłatę inwestycji jest zużycie 100% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Najczęściej jednak w przypadku instalacji domowych, jest to praktycznie niemożliwe. Net Metering umożliwia korzystanie z sieci jak z akumulatora z niewielkim wynagrodzeniem Operatora Sieci za tą usługę. Przy prawidłowo dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 60-70% wartości naszego rocznego rachunku za energię elektryczną.

Systemy fotowoltaiczne sieciowe (ang. on-grid)

W przypadku instalacji podłączonej do sieci prąd przemienny dostarczany jest na potrzeby własne, tj. do zasilania urządzeń domowych. Ewentualne nadwyżki energii dostarczane są do sieci energetycznej. Systemy sprzężone z siecią energetyczną nie wymagają systemu magazynowania energii. Rozwiązanie takie jest ciekawe ze względu na duże oszczędności wynikające z braku całej instalacji magazynowania energii oraz dużej sprawności systemu. Właściwie dobrana moc instalacji gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej na własne potrzeby, przez co możliwe jest osiągnięcie maksymalnej sprawności systemu, a co za tym idzie oszczędności w zużyciu prądu.

Systemy fotowoltaiczne autonomiczne lub wyspowe (ang. off-grid)  

Instalacja autonomiczna, wyspowa nie posiada połączenia z siecią energetyczną. Nadwyżki energii magazynowane są w akumulatorach, a zgromadzona energia elektryczna wykorzystywana jest w porze, kiedy generatory prądu już nie pracują (wieczór, po zachodzie słońca, noc). Tego rodzaju instalacje są droższe ze względu na dodatkowy koszt akumulatorów. Ich cena jednak ciągle spada.

Korzyści z Instalacji Fotowoltaicznej

 • Instalacja pozwala na wprowadzenie „własnej taryfy energetycznej”, która ochroni przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. W ostatnich latach ceny prądu rosły średnio o 5 % rocznie. Modernizacja polskiego sektora energii wpłynie na dalszy wzrost rachunków.
 • Wprowadzając odpowiednie rozwiązanie technologiczne, możesz uniezależnić się od dostawcy prądu.
 • Inwestując w instalację zwiększasz wartość Twojej nieruchomości.
 • System fotowoltaiczny jako odnawialne źródło energii nie generuje zanieczyszczenia powietrza (brak emisji dwutlenku węgla). Przyczyniasz się w ten sposób do dbałości o środowisko naturalne Twojego miejsca zamieszkania.
 • System fotowoltaiczny nie wymaga opieki i jest praktycznie bezobsługowy. Zalecane są okresowe przeglądy serwisowe, aby utrzymać maksymalną moc i sprawność systemu,
 • Dbasz o środowisko, bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw energii elektrycznej, ponieważ  instalacje powstające w miejscach konsumpcji energii, ograniczają straty przesyłowe, umożliwiają rozwój w obszarach wiejskich oraz zachęcają do świadomego korzystania z energii i jej oszczędzania.

FAQ