Czym różni się kolektor słoneczny od panelu fotowoltaicznego?

Zarówno kolektor słoneczny jak i panel fotowoltaiczny wykorzystują energię słońca. Kolektory służą najczęściej do ogrzania wody i do ich pracy niezbędny jest czynnik chłodzący np. glikol, który przepływając przez naczynia kolektora ogrzewa się i oddaje ciepło poprzez wymiennik do systemu. Panele fotowoltaiczne do produkcji prądu wykorzystują zjawisko fizyczne, zwane fotowoltaicznym, polegającym na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Panele fotowoltaiczne nazywane są zamiennie „modułami PV” (ang. PhotoVoltaic Module).

FAQ