Co to jest Temperature Coefficient of Power?

To temperaturowy współczynnik mocy, pozwalający określić spadek wydajności paneli w czasie występowania podwyższonej temperatury. Najczęściej wynosi on do około -0.45%/°C zarówno w przypadku paneli mono- jak i polikrystalicznych. Przy czym są to wartości określane względem nominalnej temperatury paneli przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C.

FAQ