Co to jest net metering?

Net metering to opomiarowanie netto. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia. Wyraża sposób rozliczania się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii pobranej i oddanej do sieci. Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła od 1 lipca 2016 r. następujące zmiany:

  • Net Metering 1:0,8 dla instalacji prosumenckiej o mocy do 10 kWp .
  • Net Metering 1:0,7 dla instalacji prosumenckiej o mocy powyżej 10 kWp do 40 kWp
  • Okres 12 miesięcy na zbilansowanie energii z mikroinstalacji z zakładem energetycznym.
  • Całkowicie zostały zlikwidowane taryfy gwarantowane (ang. FIT) oraz możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii.

FAQ