Co to jest fotoogniwo?

Element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, „efekt fotowoltaiczny”.

FAQ