Co oznacza Spadek mocy maksymalnej w czasie?

Wraz z upływem czasu (lat) moc maksymalna użytkowanych paneli fotowoltaicznych będzie spadać. Jest to zjawisko całkowicie naturalne a jego przebieg powinien być opisany w charakterystyce panelu udostępnianej przez producenta. W przypadku większości paneli wynosi on około 1% rocznie.

FAQ