Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego

Data wpisu: 21.06.2017
Zdjęcie główne #919 - Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego

Budowa/przebudowa: instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (Fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Dofinansowanie wynosi  80% (tylko projekty nie objęte pomocą publiczną). Beneficjentami dofinansowania mogą być w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.  

Termin składania wniosków: od 28.04.2017r. do 02.08.2017r.

Skontaktuj sie z nami chetnie udzielimy pomocy w pozyskaniu dofinansowania.

Pobierz PDF:

RPO MAZOWIECKIE 4.1 ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII

Autor wpisu: Soluma PV, Piotr Nowak